JMB

Cited by CrossRef (3)

  1. Wei Zhang, Caiping Zhang, Yifang Bi, Lirong Yuan, Yi Jiang, Chaolu Hasi, Xinri Zhang, Xiaomei Kong. Analysis of COVID-19 epidemic and clinical risk factors of patients under epidemiological Markov model. Results in Physics 2021;22:103881
    https://doi.org/10.1016/j.rinp.2021.103881
  2. Haibo Hu, Kun Wang, Li Wang, Yanjun Du, Juan Chen, Yongchun Li, Chuanbo Fan, Ning Li, Ying Sun, Shenghao Tu, Xuechao Lu, Zhaoshan Zhou, Huantian Cui. He-Jie-Shen-Shi Decoction as an Adjuvant Therapy on Severe Coronavirus Disease 2019: A Retrospective Cohort and Potential Mechanistic Study. Front. Pharmacol. 2021;12
    https://doi.org/10.3389/fphar.2021.700498
  3. Susan Farfán-Castro, Mariano J. García-Soto, Mauricio Comas-García, Jaime I. Arévalo-Villalobos, Gabriela Palestino, Omar González-Ortega, Sergio Rosales-Mendoza. Synthesis and immunogenicity assessment of a gold nanoparticle conjugate for the delivery of a peptide from SARS-CoV-2. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine 2021;34:102372
    https://doi.org/10.1016/j.nano.2021.102372