JMB

Cited by CrossRef (4)

 1. Yong-dan Ma, Zhi-hui Cui, Dan Zhao, Yi-cheng Wang, Li-xue Zhang, Xue-qin Zhang, Wen-jing Guo, Dong-zhi Yuan, Jin-hu Zhang, Li-min Yue, Li Nie. The Effects of Altered Endometrial Glucose Homeostasis on Embryo Implantation in Type 2 Diabetic Mice. Reprod. Sci. 2021;28:703
  https://doi.org/10.1007/s43032-020-00365-6
 2. Hye-Rin Park, Hee-Jung Choi, Bo-Sung Kim, Tae-Wook Chung, Keuk-Jun Kim, Jong-Kil Joo, Dongryeol Ryu, Sung-Jin Bae, Ki-Tae Ha. Paeoniflorin Enhances Endometrial Receptivity through Leukemia Inhibitory Factor. Biomolecules 2021;11:439
  https://doi.org/10.3390/biom11030439
 3. Seong-Eun Kim, Joo Eun Lee, Young-Hyun Han, Se-In Lee, Do Kyung Kim, Seok-Rae Park, Seong-Lan Yu, Jaeku Kang. Decursinol from Angelica gigas Nakai enhances endometrial receptivity during implantation. BMC Complement Med Ther 2020;20
  https://doi.org/10.1186/s12906-020-2822-z
 4. Felipe Camargo-Díaz, Valeria García, Azucena Ocampo-Bárcenas, Humberto González-Marquez, Esther López-Bayghen. Colony stimulating factor-1 and leukemia inhibitor factor expression from current-cycle cannula isolated endometrial cells are associated with increased endometrial receptivity and pregnancy. BMC Women's Health 2017;17
  https://doi.org/10.1186/s12905-017-0418-7