JMB

Cited by CrossRef (1)

  1. Wei Zhang, Caiping Zhang, Yifang Bi, Lirong Yuan, Yi Jiang, Chaolu Hasi, Xinri Zhang, Xiaomei Kong. Analysis of COVID-19 epidemic and clinical risk factors of patients under epidemiological Markov model. Results in Physics 2021;22:103881
    https://doi.org/10.1016/j.rinp.2021.103881